Behandlingsplan

Behandlingsplan

Våre pasienter vil i første omgang bli vurdert ved en initial konsultasjon. Etter at pasienten har snakket med oss og informasjon er innhentet, begynner vurderingen av om vi kan hjelpe med ekspertise fra utlandet.

Man vil da relativt raskt få en foreløpig oversikt over videre plan og tilhørende kostnader. Pasienten kan på et hvilket som helst tidspunkt reservere seg mot videre utredning og behandling.

Arbeidet videre består ofte i innhenting og oversettelse av norske journaldokumenter. Journal og evt. prøvemateriale vil deretter sendes til utlandet for videre vurdering.

Dersom en konsultasjon i utlandet synes naturlig, anbefaler vi som regel å reise over med pasienten og assistere ved konsultasjon og undersøkelser.

Det videre behandlingsopplegget vil så bli utarbeidet i samråd med pasienten og medisinske eksperter. Dersom det er mulig, kan deler eller resten av videre utredning og behandling utføres i Norge i samråd med våre eksperter i utlandet. Dette har vi gode erfaringer med.

Det er selvfølgelig slik at en hver pasient har en unik sykehistorie, og vi legger derfor stor vekt på å individualisere et hvert behandlingsopplegg.