Tjenester

Tjenester

Vi innhenter og tilrettelegger all relevant medisinsk informasjon vedrørende våre pasienter og oversetter journaler i henhold til amerikanske standarder. Dette materialet presenteres for våre samarbeidspartnere i utlandet. Dermed utarbeides et skreddersydd behandlingsopplegg som kan iverksettes raskt og effektivt.

I tillegg til et best mulig opplegg som ivaretar den medisinske kvaliteten, vil vi også sørge for pasientens velvære med fokus på en positiv totalopplevelse.

Ofte vil en pasientopplevelse gjennom Norwegian Medical Consulting inneholde elementer som skissert under:

  • En fast lege – fra Norwegian Medical Consulting – som kontaktpunkt gjennom hele forløpet.
  • Tilrettelegging av timeavtaler, reiseplan og overnatting
  • Oversetting av journal til medisinsk engelsk
  • Innhenting og oversending av relevante undersøkelsesresultater og prøvemateriale
  • Kommunikasjon mellom norsk og utenlandsk fagmiljø
  • Ledsaging på vurderings-/behandlingsreise
  • Bistand ved legeavtaler i inn- og utland